KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Kybernetická bezpečnosť zahŕňa zabezpečenie informačných a počítačových systémov, analýzu a identifikáciu rizík a ich odstránenie. Základným cieľom je predchádzať neodôvodnenému alebo nezákonnému prístupu a manipulácii so systémami, zariadeniami alebo dátami.

POTREBUJETE OCHRANU AJ VY?

Medzi našich klientov patrí už viac ako 270 miest a obcí, ako aj súkromné firmy a ďalšie organizácie.

Služba manažéra kybernetickej bezpečnosti je veľmi prínosná pre akúkoľvek firmu, organizáciu alebo inštitúciu, ktorá spravuje dáta a využíva na to aj online nástroje a služby, čím je vystavená kybernetickým hrozbám. Potrebu manažéra kybernetickej bezpečnosti (manažéra KB) však tiež stanovuje zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Ten určuje, ktoré subjekty sú povinné poskytnúť Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) kontakt na osobu kybernetického manažéra.

Manažér kybernetickej bezpečnosti má za úlohu zabezpečiť optimálnu kybernetickú bezpečnosť zariadení, systémov a dát. Rieši situácie porušenia kybernetickej bezpečnosti, komunikuje s príslušnými úradmi a neustále optimalizuje potrebné zabezpečenie.

KOĽKO STOJÍ MANAŽÉR KYBERBEZPEČNOSTI

MINIMUM

od 30 € /mes

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

ŠTANDARD

od 110 € /mes

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

PROFESIONÁL

Dohodou

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

EŠTE VÁHATE?

Osobnyudaj.sk Vám ponúka:

Manažér kybernetickej bezpečnosti so zastupiteľnosťou

Poistenie od spoločnosti Allianz

Dokumentácia KB s online prístupom

Celoslovenské pôsobenie

Online školenia

Iné podporné služby

Najväčší poskytovateľ služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

S Osobnyudaj.sk máte k dispozícii najaktualnejšie poznatky a know-how v oblasti kybernetickej na Slovensku. Pripojte sa k stovkám spokojních klientov a problematiku kyberbezpečnosti nechajte na nás.

BEZPLATNÁ CENOVÁ PONUKA

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Kybernetická bezpečnosť zahŕňa zabezpečenie informačných a počítačových systémov, analýzu a identifikáciu rizík a ich odstránenie. Základným cieľom je predchádzať neodôvodnenému alebo nezákonnému prístupu a manipulácii so systémami, zariadeniami alebo dátami. Viac informácií nájdete tu.

S našou službou manažéra KB 2.0 môžete získať kybernetické zabezpečenie už od 30€ mesačne. Ponúkame tiež rôzne úrovne manažéra KB, z ktorých si viete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Viac informácií nájdete tu.

Kybernetický útok je neoprávnený a zámerne vykonaný pokus o získanie neautorizovaného prístupu k počítačovým systémom, s cieľom poškodiť, odcudziť alebo narušiť dáta či iné digitálne prostriedky.

Kybernetické útoky sa dajú rozdeliť podľa, aké médium využívajú (napr. kybernetický útok cez email, sociálne siete, sms, a ďalšie), podľa zámeru (napr. ransomware, ktorého cieľom je získať výkupné) alebo technológie (napr. kybernetický útok XSS alebo SQL injekcia).

Heslá a prihlasovacie údaje sú stále pre kybernetických útočníkov najľahšie získateľné. Ak však vaše počítačové siete nie sú dostatočne zabezpečené, všetky vaše dáta sú potenciálne ohrozené v prípade kybernetického útoku.

Medzi hlavné kroky implementácie kybernetickej bezpečnosti patrí audit a analýza, aplikácia opatrení vyplývajúcich z analýzy a neustále aktualizovať opatrenia, aby zabezpečili čo najlepšiu odolnosť. V prípade, že ide o firmu alebo organizáciu, ktorá je prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti vyžaduje sa tiež audit od certifikovaného audítora. Viac informácií nájdete tu.

Penetračný test je bezpečnostná skúška, ktorá simuluje útoky od potenciálnych hrozieb na informačné či počítačové systémy. Jej cieľom je identifikovať slabiny v bezpečnostných opatreniach a zabezpečiť, aby organizácia alebo firma mohla prijať opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti. Priebeh zahŕňa externý a interný simulovaný útok či scan portov.

Sociálne inžinierstvo je jednou z metód využívaných pri kybernetických útokoch. Útočníci využívajú manipuláciu a klamstvá na získanie dôverlivých informácií od jednotlivcov alebo organizácií.

Vďaka školeniu o kybernetickej bezpečnosti sa dozviete nielen základné informácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, ale aj najnovšie hrozby a taktiky kybernetických útočníkov. Okrem prevencie útokov sa dozviete ako postupovať v prípade, že kybernetický útok nastane. Viac informácií nájdete tu.

Bezpečná komunikácia so serverom na webe je nevyhnutná a mala by prebiehať s použitím SSL certifikátu / https spojenia. To je identifikovateľné aj podľa symbolu uzatvoreného zámku, ktoré nájdete pri názve webovej adresy. SSL certifikát ako bezpečnostný certifikát umožňuje aktiváciu zabezpečeného spojenia medzi prehliadačom a serverom.

V dnešnej dobe je možné si vybrať z množstva softvérových riešením na zabezpečenie sociálnych sietí. Je však dôležité, aby správne rozoznávali nebezpečné odkazy na sociálnych sieťach. Samotný užívateľ by si mal v prvom rade nastaviť silné a jedinečné heslo, dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) a nenechávať svoj účet prihlásený na iných ako svojich zariadeniach.

Audit je potrebný na to, aby mala organizácia úplný prehľad o všetkých činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov. Pri audite sa kontroluje hardvér aj softvér a ak firma alebo organizácia patrí medzi prevádzkovateľov základných služieb, overuje sa naplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. Viac informácií nájdete tu.

Efektívna kybernetická bezpečnosť predstavuje najúčinnejší spôsob ochrany siete. Zabezpečuje, že neoprávnené osoby nemajú prístup k vašim zariadeniam, účtom ani dátam. Zabezpečenie dát a údajov je nevyhnutné aj kvôli ochrane osobných údajov, ktorých únik môže viesť k závažným problémom. Viac informácií nájdete tu.