NIS 2.0

Legislatíva týkajúca sa kybernetickej bezpečnosti v rámci EÚ bola aktualizovaná prostredníctvom smernice NIS 2, ktorá nadobudla účinnosť 16. januára 2023. Rozširuje sa tým pôsobnosť kybernetických opatrení na niekoľko tisíc nových subjektov v rámci Slovenska, ako aj celé nové sektory. Súčasťou smernice sú tiež úplne nové opatrenia kybernetickej bezpečnosti.

POTREBUJETE OCHRANU AJ VY?

Termín pre zabezpečenie požiadaviek smernice NIS 2 je stanovený na 18. októbra 2024.

Okrem subjektov, ktorých sa týkali predchádzajúce nariadenia kybernetickej bezpečnosti budú musieť kybernetické opatrenia spĺňať aj mnohé ďalšie firmy a organizácie, a dokonca aj celé odvetvia.

Smernica NIS 2 rovnako prináša úplne nové opatrenia kybernetickej bezpečnosti, ako napríklad určenie postupov pri riešení kybernetických incidentov, ich oznamovanie úradom alebo tiež dvojfaktorové overovanie a šifrovanie. Pri nesplnení nariadení NIS 2 môžu byť dané subjekty pokutované a sankcionované.

KOĽKO STOJÍ MANAŽÉR KYBERBEZPEČNOSTI

MINIMUM

od 30 € /mes

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

ŠTANDARD

od 110 € /mes

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

PROFESIONÁL

Dohodou

Iba u nás

IT zabezpečenie

Dokumentácia

EŠTE VÁHATE?

Osobnyudaj.sk Vám ponúka:

Manažér kybernetickej bezpečnosti so zastupiteľnosťou

Poistenie od spoločnosti Allianz

Dokumentácia KB s online prístupom

Celoslovenské pôsobenie

Online školenia

Iné podporné služby

Najväčší poskytovateľ služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

S Osobnyudaj.sk máte k dispozícii najaktualnejšie poznatky a know-how v oblasti kybernetickej na Slovensku. Pripojte sa k stovkám spokojních klientov a problematiku kyberbezpečnosti nechajte na nás.

BEZPLATNÁ CENOVÁ PONUKA

  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

  NIS 2 je nová smernica Európskej únie, ktorá dopĺňa existujúci zákon o kybernetickej bezpečnosti. Prináša so sebou nové opatrenia kyberbezpečnosti a rozširuje sa aj jej pôsobnosť. Viac informácií nájdete tu.

  Pôsobnosť novej smernice sa rozšírila na celé nové odvetvia, ako aj druhy firiem a organizácií. NIS 2 sa týka napríklad aj všetkých stredných a veľkých podnikov v odvetviach spadajúcich pod smernicu a tiež subjektov verejnej správy na centrálnej a regionálnej úrovni bez ohľadu na veľkosť. Viac informácií nájdete tu.

  Medzi opatrenia NIS 2 patrí kontrola stavu bezpečnosti, nastavenie postupov v prípade ohrozenia, ale napríklad aj šifrovanie komunikácie, či dvojfaktorové overovanie. Pribúda tiež 24-hodinová ohlasovacia povinnosť kybernetických incidentov.

  Smernica NIS 2 je v platnosti od 16. januára 2023 a začne sa uplatňovať 18. októbra 2024. Dovtedy by všetky subjekty, ktorých sa dotýka, mali spĺňať jej predpisy. Viac informácií nájdete tu.

  Je dôležité byť na NIS 2 včas pripravení, keďže pri nesplnení jej opatrení subjektom v jej pôsobnosti hrozia pokuty a sankcie. Najjednoduchším spôsobom, ako sa na NIS 2 pripraviť je využiť službu manažéra kybernetickej bezpečnosti.  Viac informácií nájdete tu.